Nieuws

24 december 2020:
Even een Corona-pauze moment voor de onderhoudsploeg die,
zo vlak voor Kerst 2020, maakt dat Vredehof er weer verzorgd bijligt.
En dat heeft deze ploeg, die uit 9 vrijwilligers bestaat waar een beroep op kan
worden gedaan, gedurende het afgelopen jaar, steeds gedaan.
Op de foto van links naar rechts:
Klaas Kuiper, Otto Ottema, Luuk Groen, Theo Bosscher, Anne Brouwer en Henk v.d. Voort.
Op deze foto ontbreken David Raggers, Jan Nederveen en Willem Bakker.
MANNEN…..BEDANKT!

Het was een moeizaam jaar. Niet alleen door de Corona-maatregelen.De droogte, het afgelopen jaar, maakte dat de zandpaden en de nieuweaanplant van de heg het zwaar te verduren hebben gehad. Er werd menig uur besteed aan het nadenken over, en vervolgens uitvoeren van de maatregelen, waarvan positief resultaat verwacht werd. Naar het zich nu laat aanzien heeft de begaanbaarheid van de zandpaden zich ten goede gekeerd. De heg werd aangevuld met nieuwe beplanting.


Stukje Spuit-Elf

Het jaar 2020 leek een normaal jaar te worden, maar niets is minder waar. En ook voor 2021 lijken we voorlopig nog niet naar het “normale leven” te kunnen overschakelen. Deze situatie vereiste veel improvisatietalent of het overschakelen naar moderne mediatechnieken.

Het bestuur heeft een beperkt aantal vergaderingen door kunnen laten gaan en gelukkig viel de ledenvergadering 2020 net voor de eerste lockdown.
Als bestuur kregen we ook te maken met allerlei beperkingen bij uitvaarten, de afweging of we onze dragers verantwoord hun taak konden laten uitvoeren en hoe de vrijwilligers hun zo gewaardeerde werkzaamheden konden blijven doen. Maar dit is gelukt.

In 2019 waren de paden bedekt met een nieuwe laag zand. Helaas zorgde dit in 2020 voor de nodige problemen. Maar met inzet van alle vrijwilligers lijkt dit probleem zich nu ten goede te keren.

Als bestuur kunnen we dan ook niet genoeg benadrukken, dat we de inzet van alle vrijwilligers,
dragers en iedereen die bij de Begrafenisvereniging betrokken is, heel erg waarderen. Ook wensen we iedereen een heel gezegend en gezond 2021.

De ledenvergadering voor 2021 staat ( onder voorbehoud) gepland voor donderdag 11 maart 2021.4 MEI HERDENKING 2020

 

Het is stil, alleen vogeltjes kwetteren in de majestueuze bomen op de begraafplaats ‘Vredehof’ in Willemsoord. De dorpskerk heeft net een kwartier geluid.

75 Jaar na de bevrijding staan op de normaal drukbezochte 4 mei herdenking slechts drie mannen.

Ook Willemsoord heeft gehoor gegeven aan de oproep om de herdenking thuis via de televisie of online te volgen en niet samen te komen in verband met de geldende maatregelen.

Nico Gaal, voorzitter van de begrafenisvereniging Willemsoord e.o., kwam met het voorstel om in klein comité toch op gepaste wijze respect en aandacht te geven aan de herdenking van hen die in Willemsoord, maar ook elders zijn omgekomen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
Samen met dorpsbelangvoorzitter Henry Bos en de predikant van de dorpskerk Gerrit van den Dool stonden ze voor de graven van de acht geallieerde vliegers uit de twee bommenwerpers die neergestort zijn rondom Willemsoord.

Bij de acht witte stenen, geflankeerd door een Engelse en Nederlandse vlag die halfstok hingen, legden beide voorzitters bloemen op de graven van de omgekomen vliegers. Na de twee minuten stilte besloot ds. Van den Dool de sobere plechtigheid met het gedicht ‘Verzet’ van Remco Campert en het bidden van het ‘Onze Vader’.


EVEN VOORSTELLEN: (Penningmeester)

In het najaar van 2018 sprak ik Diny Akse. Zij vertelde over de Begrafenisvereniging en het feit dat ze haar stokje graag wilde overdragen aan een opvolger. Omdat ik op dat moment ongeveer een half jaar van mijn pensioen genoot en dientengevolge tijd "over" had, meldde ik me aan als kandidaat-opvolger, en zo geschiede.
Sinds 14 maart 2019 ben ik officieel penningmeester van Begrafenisvereniging Willemsoord & Omstreken.

 Ik ben Riet van der Knokke- Kuipers.

Mijn achtergrond:
Geboren in Wolvega en daar gewoond tot mijn 4e jaar. Vervolgens tot en met mijn 16e in Dordrecht lagere school en voortgezet onderwijs, toen MULO-B tot en met het 3e jaar afgerond. Het 4e en laatste jaar afgemaakt in Heerenveen. Daarna ben ik gaan werken. Tektronix Heerenveen (facturering), Dejo Metaalindustrie Wolvega (verkoop). 
Na ons huwelijk zijn we gaan wonen in Willemsoord, waar we van 1981 tot en met 2015 werkten in en aan Aannemersbedrijf S. van der Knokke. Van 1996 tot aan mijn pensioenering werkte ik bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land in Steenwijk (salarisadministratie). We werden trotse ouders van een zoon en dochter en vervolgens een schoonzoon en schoondochter. En....wij werden trotse opa en oma van 2 kleindochters en 1 kleinzoon. 

In de aanloop naar de ledenvergadering van 14 maart 2019 werd duidelijk dat mijn man ernstig ziek was en niet meer beter kon worden. Mijn kandidaatstelling voor penningmeester van de vereniging ging, en dan druk ik mij voorzichtig uit, gepaard met veel emotie. Mijn man overleed 24 mei 2019 en ik werd, samen met onze kinderen, geconfronteerd met "praktijkervaring". Ondanks die emoties voelt het goed deel uit te maken van het bestuur van deze vereniging. 

Willemsoord kan trots zijn op deze unieke, ruim 100 jaar bestaande, begrafenisvereniging!!


EVEN VOORSTELLEN: (Secretaris)

Sinds 14 maart 2019 maak ik deel uit van het bestuur van Begrafenisvereniging "Willemsoord & Omstreken" en langs deze weg zal ik mij evn voorstellen.

Ik ben Vrouwkje Sakko- Dolstra en geboren aan de Kon. Wilhelminalaan te Willemsoord.
Mijn lagere schooltijd was (gedeeltelijk) in Willemsoord en daarna voortgezet onderwijs in Steenwijk en Meppel.
Na mijn opleiding aan de pedagogische academie ben ik vanaf 1970 tot mijn pensionering in het basis-en speciaal onderwijs werkzaam geweest in de toenmalige gemeente Haskerland en later in Westestellingwerf.
Na ons huwelijk zijn we in Wolvega gaan wonen en sinds 2000 in Oldeholtpade. Wij zijn trotse ouders van 2 zonen, 1 schoondochter en in april is ons eerste kleinkind geboren.

Waarom maak je de keuze om je beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie?
Allereerst weet ik uit ervaring bij mijn andere bestuurfunctie, dat nieuwe bestuursleden bijna niet te vinden zijn. Een tweede reden is dat ik het zeer uniek vind, dat in Willemsoord nog zo een oude en historische vereniging actief is. En ik wil graag mijn deel bijdrage aan het voortbestaan. Zeker gezien de recente ontwikkelingen in de regio en bij grote uitvaartorganisaties, is het bestaan van een dergelijke vereniging een uniek (vaak goedkopere) optie bij een uitvaart.

We zijn nu inmiddels een jaar verder en ik heb mij kunnen verdiepen in veel aspecten van een begraafplaats, begrafenisvereniging en alles rondom uitvaarten.
Inderdaad een zeer leerzaam en uitdagend traject.


HEKJE STROOIVELD

We hebben een hekje laten plaatsen om het strooiveld. Zo is het strooiveld mooi en respectvol omheind.URNEN MUUR Sinds kort hebben we op verzoek van onze leden een urnen muur gerealiseerd.

Ook is er een nieuw pad gemaakt die vanaf de ingang naar de urnen muur gaat


100 JARIG JUBILEUMZaterdag 17 februari j.l. hebben wij ons 100 jarig jubileum gevierd. De ruim 100 belangstellenden konden onder het genot van een hapje en een drankje, herinneringen ophalen over vroegere tijden.

  Dat kon mede aan de hand en naar aanleiding van het nieuw uitgebrachte boek:

"Rentmeester van een Bijzondere Erfenis", samengesteld door Bert Kuiper, een mooi naslagwerk met zorg en liefde gemaakt.


NIEUWE KLEDING DRAGERS

Sinds 1 oktober hebben onze dragers nieuwe kleding!!