Nieuws

 4 MEI HERDENKING 2020

 

Het is stil, alleen vogeltjes kwetteren in de majestueuze bomen op de begraafplaats ‘Vredehof’ in Willemsoord. De dorpskerk heeft net een kwartier geluid.
75 Jaar na de bevrijding staan op de normaal drukbezochte 4 mei herdenking slechts drie mannen.

Ook Willemsoord heeft gehoor gegeven aan de oproep om de herdenking thuis via de televisie of online te volgen en niet samen te komen in verband met de geldende maatregelen.

Nico Gaal, voorzitter van de begrafenisvereniging Willemsoord e.o., kwam met het voorstel om in klein comité toch op gepaste wijze respect en aandacht te geven aan de herdenking van hen die in Willemsoord, maar ook elders zijn omgekomen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
Samen met dorpsbelangvoorzitter Henry Bos en de predikant van de dorpskerk Gerrit van den Dool stonden ze voor de graven van de acht geallieerde vliegers uit de twee bommenwerpers die neergestort zijn rondom Willemsoord.

Bij de acht witte stenen, geflankeerd door een Engelse en Nederlandse vlag die halfstok hingen, legden beide voorzitters bloemen op de graven van de omgekomen vliegers. Na de twee minuten stilte besloot ds. Van den Dool de sobere plechtigheid met het gedicht ‘Verzet’ van Remco Campert en het bidden van het ‘Onze Vader’.

 

 

EVEN VOORSTELLEN:

 (Penningmeester)


In het najaar van 2018 sprak ik Diny Akse. Zij vertelde over de Begrafenisvereniging en het feit dat ze haar stokje graag wilde overdragen aan een opvolger. Omdat ik op dat moment ongeveer een half jaar van mijn pensioen genoot en dientengevolge tijd "over" had, meldde ik me aan als kandidaat-opvolger, en zo geschiede.
Sinds 14 maart 2019 ben ik officieel penningmeester van Begrafenisvereniging Willemsoord & Omstreken.

 Ik ben Riet van der Knokke- Kuipers.

Mijn achtergrond:
Geboren in Wolvega en daar gewoond tot mijn 4e jaar. Vervolgens tot en met mijn 16e in Dordrecht lagere school en voortgezet onderwijs, toen MULO-B tot en met het 3e jaar afgerond. Het 4e en laatste jaar afgemaakt in Heerenveen. Daarna ben ik gaan werken. Tektronix Heerenveen (facturering), Dejo Metaalindustrie Wolvega (verkoop). 
Na ons huwelijk zijn we gaan wonen in Willemsoord, waar we van 1981 tot en met 2015 werkten in en aan Aannemersbedrijf S. van der Knokke. Van 1996 tot aan mijn pensioenering werkte ik bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land in Steenwijk (salarisadministratie). We werden trotse ouders van een zoon en dochter en vervolgens een schoonzoon en schoondochter. En....wij werden trotse opa en oma van 2 kleindochters en 1 kleinzoon.

 

In de aanloop naar de ledenvergadering van 14 maart 2019 werd duidelijk dat mijn man ernstig ziek was en niet meer beter kon worden. Mijn kandidaatstelling voor penningmeester van de vereniging ging, en dan druk ik mij voorzichtig uit, gepaard met veel emotie. Mijn man overleed 24 mei 2019 en ik werd, samen met onze kinderen, geconfronteerd met "praktijkervaring". Ondanks die emoties voelt het goed deel uit te maken van het bestuur van deze vereniging.

 

Willemsoord kan trots zijn op deze unieke, ruim 100 jaar bestaande, begrafenisvereniging!!

 

EVEN VOORSTELLEN

(Secretaris)

 Sinds 14 maart 2019 maak ik deel uit van het bestuur van Begrafenisvereniging "Willemsoord & Omstreken" en langs deze weg zal ik mij evn voorstellen.

Ik ben Vrouwkje Sakko- Dolstra en geboren aan de Kon. Wilhelminalaan te Willemsoord.
Mijn lagere schooltijd was (gedeeltelijk) in Willemsoord en daarna voortgezet onderwijs in Steenwijk en Meppel.
Na mijn opleiding aan de pedagogische academie ben ik vanaf 1970 tot mijn pensionering in het basis-en speciaal onderwijs werkzaam geweest in de toenmalige gemeente Haskerland en later in Westestellingwerf.
Na ons huwelijk zijn we in Wolvega gaan wonen en sinds 2000 in Oldeholtpade. Wij zijn trotse ouders van 2 zonen, 1 schoondochter en in april is ons eerste kleinkind geboren.

 

Waarom maak je de keuze om je beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie?
Allereerst weet ik uit ervaring bij mijn andere bestuurfunctie, dat nieuwe bestuursleden bijna niet te vinden zijn. Een tweede reden is dat ik het zeer uniek vind, dat in Willemsoord nog zo een oude en historische vereniging actief is. En ik wil graag mijn deel bijdrage aan het voortbestaan. Zeker gezien de recente ontwikkelingen in de regio en bij grote uitvaartorganisaties, is het bestaan van een dergelijke vereniging een uniek (vaak goedkopere) optie bij een uitvaart.

 

We zijn nu inmiddels een jaar verder en ik heb mij kunnen verdiepen in veel aspecten van een begraafplaats, begrafenisvereniging en alles rondom uitvaarten.
Inderdaad een zeer leerzaam en uitdagend traject.

 

HEKJE STROOIVELD


We hebben een hekje laten plaatsen om het strooiveld. Zo is het strooiveld mooi en respectvol omheind.

 

URNEN MUUR

Sinds kort hebben we op verzoek van onze leden een urnen muur gerealiseerd.

 

 

Ook is er een nieuw pad gemaakt die vanaf de ingang naar de urnen muur gaat.

 

100 JARIG JUBILEUM

 

Zaterdag 17 februari j.l. hebben wij ons 100 jarig jubileum gevierd.


De ruim 100 belangstellenden konden onder het genot van een hapje en een drankje, herinneringen ophalen over vroegere tijden.

 

 

Dat kon mede aan de hand en naar aanleiding van het nieuw uitgebrachte boek:
"Rentmeester van een Bijzondere Erfenis", samengesteld door Bert Kuiper, een mooi naslagwerk met zorg en liefde gemaakt.

      

 

 

NIEUWE KLEDING DRAGERS

Sinds 1 oktober hebben onze dragers nieuwe kleding!!

 

4 mei herdenking

Onder een nog steeds toenemende belangstelling wordt jaarlijks de 4 mei herdenking gehouden op begraafplaats Vredehof.
Om 19.45 uur vertrekken we altijd lopend vanaf Cafe De Steen in Willemsoord. De stoet  wordt geleid door de voorzitter van de begrafenisvereniging, de voorzitter van Dorpsbelang Willemsoord en de predikant van de Protestantse gemeente Willemsoord, Peperga/Blesdyke.
De voorzitter van Dorpsbelang Willemsoord leidt de herdenking bij de geallieerde oorlogsgraven op Vredehof.
Eerst vindt de krans en bloemlegging plaats.
Een trompettist blaast "The Last Post" en wij houden 2 minuten stilte om hen die stierven voor onze vrijheid te gedenken. Het moment van stilte wordt afgesloten met het "Wilhelmus".
Daarna volgt er een toespraak van een afgevaardigde van de gemeente Steenwijkerland en er zijn gedichten die voorgelezen worden door kinderen van de basisschool Generaal Van Den Boschschool uit Willemsoord.
De predikant beëindigt de plechtigheid met het gezamenlijk bidden van het "Onze Vader".