Nieuws

 

HEKJE STROOIVELD


We hebben een hekje laten plaatsen om het strooiveld. Zo is het strooiveld mooi en respectvol omheind.

URNEN MUUR

Sinds kort hebben we op verzoek van onze leden een urnen muur gerealiseerd.

Ook is er een nieuw pad gemaakt die vanaf de ingang naar de urnen muur gaat.

 

100 JARIG JUBILEUM

 

Zaterdag 17 februari j.l. hebben wij ons 100 jarig jubileum gevierd.


De ruim 100 belangstellenden konden onder het genot van een hapje en een drankje, herinneringen ophalen over vroegere tijden.

 

 

Dat kon mede aan de hand en naar aanleiding van het nieuw uitgebrachte boek:
"Rentmeester van een Bijzondere Erfenis", samengesteld door Bert Kuiper, een mooi naslagwerk met zorg en liefde gemaakt.

      

 

 

NIEUWE KLEDING DRAGERS

Sinds 1 oktober hebben onze dragers nieuwe kleding!!

 


Restauratie monumentale graven

Wij zijn als vereniging zuinig op de bijzondere erfenis van de Maatschappij van Weldagigheid, daarom heeft het bestuur de graven van bijna 70 grafmonumenten gererstaureerd op de begraafplaats Vredehof. Het gaat hierbij om verwaarloosde grafstenen waarvan zover bekend er geen familie meer is die dat onderhoud zelf uitvoert.
De graven worden schoongemaakt en voorzien van een deklaag met fijne, grijze basaltsteen.
Daarnaast is opdracht gegeven om een vijftiental grafmonumenten met bijna onleesbare opschriften en verwaarloosde ornamenten op te knappen. Ook hierbij zijn er geen nabestaanden meer te achterhalen van degenen die er begraven liggen.

Wist u dat de eerste (anonieme) graven dateren uit het jaar 1820 toen Willemsoord als kolonie 3 werd gesticht?

4 mei herdenking

Onder een nog steeds toenemende belangstelling wordt jaarlijks de 4 mei herdenking gehouden op begraafplaats Vredehof.
Om 19.45 uur vertrekken we altijd lopend vanaf Cafe De Steen in Willemsoord. De stoet  wordt geleid door de voorzitter van de begrafenisvereniging, de voorzitter van Dorpsbelang Willemsoord en de predikant van de Protestantse gemeente Willemsoord, Peperga/Blesdyke.
De voorzitter van Dorpsbelang Willemsoord leidt de herdenking bij de geallieerde oorlogsgraven op Vredehof.
Eerst vindt de krans en bloemlegging plaats.
Een trompettist blaast "The Last Post" en wij houden 2 minuten stilte om hen die stierven voor onze vrijheid te gedenken. Het moment van stilte wordt afgesloten met het "Wilhelmus".
Daarna volgt er een toespraak van een afgevaardigde van de gemeente Steenwijkerland en er zijn gedichten die voorgelezen worden door kinderen van de basisschool Generaal Van Den Boschschool uit Willemsoord.
De predikant beëindigt de plechtigheid met het gezamenlijk bidden van het "Onze Vader".