Agenda

De ledenvergadering is 1x per jaar, in principe de tweede donderdag van maart.

Ledenvergadering 2020 12 maart
Aanvang 20 uur
Locatie Eethuys de Steen, Willemsoord

 

Klik hier om de agenda als pdf te downloaden AGENDA

 1. Opening.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Notulen ledenvergadering 14 maart 2019.
 4. jaarverslag 2019.
 5. Financïeel verslag penningmeester.
 6. Verslag kascommissie.
  Bestaande uit: A. Spin, H. Bos en reserve B. Kruithof.
 7. Verkiezing kascommissie. Aftredend en niet herkoesbaar A. Spin.
 8. Verkiezing bestuursleden. Aftredend en herkiesbaar Nico Gaal en Gerrit Hop.
  Tegenkandidaten kunnen zich tot 48 uur voor de ledenvergadering schriftelijk aanmelden bij het secretariaat.
 9. Toekomstvisie.
 10. Rondvraag
 11. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de heer en/of mevrouw Kiers (uitvaartverzorging).
 12. Sluiting.

 

Wij hopen alle leden te mogen verwelkomen op 12 maart!

 

Het bestuur.